16047 da den var ny.
16047 stillet op til fotografering da den var ny. Bilen eksisterer den dag i dag. Se link.

Orla Jensby fortæller: Hentet hjem og indregistreret af min farfar A.K.Jensby, Hundborg ved Thisted den 04.Maj 1955 som start på forhandling af Saab, videreført af min far Jens Kristian Jensby, indtil 01.Juni 1982
Bilen havde reg. nr. S1828 og senere SA20892
Bilen havde op gennem tresserne flere ejere i Thy og vendte i 1972 tilbage til værkstedet.
16047
16047